Våra avelshästar : ston och ungston

 
Perla från Våtebo reg nr SE2000200122 blup 100 klass 1

Mysla från Norrhamra reg nr SE2003202301 blup 107 klass 1
 

Ungstona :

 

Visa från Norrhamra SE2019215007 blup 114

 

Dúfa från Norrhamra SE2019215006 blup 110

 

Vera från Norrhamra SE2020215025 blup 108

 

Nova från Norrhamra reg nr SE2021215009 blup 112