Máni frá Hömluholti regnr IS1983137877

Máni frá Hömluholti

 

Máni's bildgalleri 

" Gamla Máni " har vi haft sedan 1989. Han är en musblack vallack som Emma (vår dotter)

tävlade framgångsrikt på klubbnivå och även deltog med på SM.

Han är en guda snäll häst, men han har tyvärr dåligt förtroende för en del människor,

speciellt män, vilket inte alltid varit så lätt.

Han är en mycket känslig herre och tänker mycket själv.

Numera är han pensionär och beteshäst här på gården.

Trots sina 34 år är han fortfarande mycket frisk och fräsch.