Livet på Norrhamra

Draumur som flyttade

2012-07-19

Här en ny bild på Draumur, e.Safir från Knutshyttan. Han flyttade till Anita Tallbom och Mats